Wat betekenen de IDGs voor ons?

Erno Hannink IDG Hub Achterhoek

We begonnen onze bijeenkomst met een korte checkin. Met nieuwe deelnemers in de groep is het altijd fijn om kort kennis te maken en te voelen hoe je zelf en de anderen aanwezig zijn. Zo landen we samen. Jackelien Barelds verzorgde een korte meditatie om samen tot rust te komen en echt aanwezig te zijn.

Daarna begon Erno met een korte introductie van wat de Inner Development Goals zijn en het ontstaan op basis van de te langzame ontwikkeling op de Sustainable Development Goals (SDGs). Theory U van Otto Scharmer wordt veel gebruikt door de practitioners in combinatie met de IDGs. Deze introductie ging over in een overzicht wat er zoal gebeurt op IDG gebied.

Erno ging verder met een overzicht van enkele IDG activiteiten in Nederland:

 • IDG Nederland is een initiatief dat zich inzet om de hubs te verbinden, inzichten en ervaringen te delen, vraagbaak is voor mensen die aan de slag willen met de IDGs. De website verteld er meer over.
 • De website https://innerdevelopmentgoals.nl
 • De Nederlandse versie van het framework https://idg.tools/NL/framework 
 • Dan is er het netwerk IDG Learning & Development – met vier team leden op dit moment die zich inzetten om materialen rondom inner development te verzamelen en te delen. Coby Smeenk deelde over het doel van het netwerk. De digitale materialen worden gedeelde op de Nederlandse website.
 • Op de website vind je ook de actieve IDG hubs en netwerken in Nederland, met een overzicht van het team, het doel en waar je ze online kunt vinden. De meest actieve hubs met bijeenkomsten zijn de van Rotterdam/Den Haag, Utrecht, Amsterdam en de Achterhoek.
 • Wat opvalt hoeveel aandacht de IDGs in het onderwijs en bij de overheid krijgt. Er is een initiatief van een aantal universiteiten met de website transitionmakers.nl met oefeningen voor studenten om de IDG vaardigheden te ontwikkelen.
 • Verder zijn er ontwikkelingen bij de Nederlandse overheid met IDGs, met o.a. De IDG Nederland Overheidsmedewerker HUB. Over deze ontwikkelingen weet Rudmer de Vries meer.

Op internationaal vlak:

 • De internationale website https://innerdevelopmentgoals.org is recent vernieuwd. 
 • Iedere eerste woensdag van de maand is er een online ontmoeting van het Global practitioners network. Hier ontmoeten mensen die de IDGs in de praktijk gebruiken elkaar en wisselen kennis, ervaringen en inzichte uit. Er is een vroege en late bijeenkomst. Zie https://idg-global-practitioners-network.in.howspace.com/welcome 
 • Op dit moment loopt het IDG Global Leadership Sustainable Development programme. Hier zijn deelnemers vanuit de overheid, bedrijfsleven en organisaties, vanuit de volgende landen: Albania, UK, India, Nederland, Tunesie en Costa Rica. Vanuit IDG Nederland zijn Erica Harpe en Erno aangesloten.
 • Van 9-13 juli is het CAUX Inner Development Forum samen met Initiative of Change, Caux (Zwitserland). https://www.iofc.ch/caux-idg-forum-2024 
 • De ISG Summit is in 16-18 oktober weer in Stockholm, maar we verwachten in Nederland ook weer lokale evenementen tegelijk met het forum.  Voor de summit in Stockholm zijn kaarten hier verkrijgbaar https://innerdevelopmentgoals.org/events/summit2024/ 
 • Er is een IDG boek in ontwikkeling, een initiatief van IDG Zwitserland ‘the intention of our book is to build a strong global body of knowledge about the impact of IDG, not just as another ‘self-improvement’ framework, but as an enabler of systemic change through collective leadership in action.’ 

De IDG ronde tafel

Na deze introductie gingen we aan de slag de ronde tafel met de kaarten die we kregen van Barbara Holzner van iCONDU.

We hebben twee rondes gedaan in de ronde tafel ervaring. Wil je hier meer over leren, om te zien hoe jij dit kunt gebuiken in jullie organisatie luister dan naar dit gesprek met Barbara. 

We begonnen de ronde tafel door een IDG vaardigheid kaart te trekken. Giel trok de kaart Connectedness (Verbondenheid – Een scherp gevoel hebben van verbondenheid met en/of deel uitmaken van een groter geheel, zoals een gemeenschap, de mensheid of een wereldwijd ecosysteem.). We gingen met elkaar in gesprek over wat dit voor een ieder van ons betekent. Waardoor we nieuwe inzichten kreeg over verbinding, relaties en meer.

In de tweede ronde trok Maureen de kaart Mobilisation Skills (Vaardigheden om anderen in beweging te krijgen – Vaardigheden om anderen te inspireren en te mobiliseren om zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen.). Nu ging we kijken hoe we dit kunnen realiseren in de praktijk. Hier ook weer mooie inzichten hoe verschillend dit werd gedaan door de deelnemers. Zo kwam manipulatie en propaganda naar voren in het gesprek.

Een bijzondere bijeenkomst die voor de deelnemers, rust, herkenning, verrijking en ook verwarring opleverde (enkele reacties uit de Check out).

We zijn vergeten foto’s te maken van deze bijeenkomst. 🙂

_meetup 8 mei

Over de auteur

ernohannink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}